Žádost o přístup do dat

Při registraci do webového portálu je vhodné mít k dispozici aktuální fakturu, ve které jsou uvedeny všechny potřebné údaje. Údaje pro registraci jsou samozřejmě uvedeny i na starších fakturách. Podmínkou je, aby se tyto údaje vztahovaly k zákaznickému účtu, na který je navázána platná smlouva.

Přístupové údaje Vám budou následně zaslány emailem, do datové schránky, nebo doporučeně poštou na doručovací adresu uvedenou ve smlouvě.
Cons. point number * faktura
Invoice No. * faktura
E-mail *
* Souhlasím s
podmínkami pro používání zákaznického účtu.
* Uděluji společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO: 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa a e-mailová adresa za účelem registrace zákaznického účtu, a to na dobu poskytování této služby, příp. do odvolání tohoto souhlasu.
* Required value